top of page

Procedure ifm. arbejdsulykkerHvis du eller din makker kommer til skade, skal du straks tilkalde hjælp, i det omfang du skønner det er nødvendigt ifm. ulykken.


Ved alvorlige ulykker skal du tilkalde læge- /ambulancehjælp, eller ringe hjem til kontoret, hvor tilstedeværende straks vil sørge for at tilkalde den ønskede hjælp.Alarmcentralen: 112


Når alarmoperatørerne svarer, vil du typisk blive spurgt om følgende:

  • Hvad er der sket?

  • Ønsker du politi, ambulance eller brandvæsen?

  • Hvilket telefonnummer ringer De fra?

  • Hvilken kommune ringer De fra?

Personalet på Alarmcentralen er specielt uddannet til at vurdere, hvilken slags hjælp, der er behov for. Mange af dem har lang erfaring som både brand- og ambulancemænd. Selv om det er en meget stresset situation, er du nødt til at svare på de spørgsmål, som operatørerne stiller, idet det er meget vigtigt for, at de skal kunne vurdere, hvilke køretøjer der skal sendes af sted. Efter at samtalen er afsluttet er det meget vigtigt, at man bliver på stedet, indtil hjælpen er fremme. Dette for at kunne give redningsmandskabet yderligere oplysninger om, hvad der er sket, og hvor det er sket.


Firmaet sørger for at den til skadekommendes nærmeste pårørende straks bliver kontaktet. Alt efter ulykkens alvor vil kontakten blive foretaget af Tommy Enevold eller én af de ansatte funktionærer.

Alle arbejdsulykker skal straks, og altid inden 24 timer fra arbejdsulykken er indtruffen, meddeles til Tommy Enevold eller på kontoret.


AirTjek indberetter altid arbejdsulykker til arbejdsskadestyrelsen.

Ved alvorlige arbejdsulykker og forgiftninger skal ulykken anmeldes straks til Arbejdsskadestyrelsen på tlf. 72 20 60 00

Ved dødsfald skal Arbejdsskadestyrelsen orienteres inden 48 timer fra ulykkestidspunktet på tlf. 20 42 63 97.


23 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page