top of page

AirTjek har valgt tyske berbel

berbel har udviklet det patenterede berbel princip.

Utrolig enkelt funktion, virkningsfuld effekt. Permanent højeste effekt ved fedtabsorbering uden at sugekraften forringes, yderst støjsvag drift, nem rengøring og bedste forarbejdning med patenteret teknik, filtrering uden filter – det kan kun de støjsvage berbel emfang.

 

Hvilke fordele du kan nyde med berbel emfang i hverdagen, kan du læse her:

Stille og

energibesparende

Ydelsesstærkt og yderst stille emfang – helt uden de traditionelle fedtfiltre.

Her er der plads til stille samtaler med dine gæster eller til at se fjernsyn under madlavning.

 

Ingen fedtaflejringer på møbler og køkkengrej. berbel princippet anvender ingen forstyrrende fedtfiltre, der tilstoppes med tiden og således reducerer ydelsen.

Således opnår berbel emfang også i mange år en vedvarende høj fedtabsorbering.

shhh.jpg

Et perfekt sug

også i nye tætte huse

Nye huse er 100% tætte, hvilket giver emhætten meget svære betingelser.

AirTjek har sammen med berbel og Nilan udviklet en unik løsning som får emhætten til at arbejde sammen med ventilationsanlægget i stedet for at modarbejde det. Når emhætten tændes sendes et signal til ventilationsanlægget som skifter til et specielt indlæst program, hvor en mængde tilskudsluft tilføres. Dette er ikke tilstrækkeligt til at undgå et undertryk i huset. Derfor har AirTjek sammen med berbel udviklet et specielt hybridfilter, som fungerer som en ventil mod undertryk. Filteret vejer 5 kg og inderholder 4 kg aktivt kul. I stedet for at der dannes undertryk i huset føres en lille mængde luft gennem dette og retur ind i køkkenet. Denne luft er gennem det aktive kul renset med op til 97% for mados.

Resultatet er:

  • Madosen suges som det ses på videoen direkte ind i sugespalten og filtreres

  • Fedtet bliver i emhætten og lugten føres ud af huset

  • Der bliver ikke opbygget et voldsomt undertryk i huset

Løsningerne tilbydes som:

  • Vægemfang

  • Emfang indbygget i et overskab

  • Bordemfang

 

Emhætterne kan ses nedenfor ved at klikke på billederne.

Emhætterne er testet efter EN61519 og har en emopfangsevne på >90%. Minimum den luftmængde som kræves for at opfylde emfangsevnen på 75%, som er kravet ifølge bygningsreglementet føres ud af huset.  

Løsningen er derfor godkendt i nye huse bygget efter BR18.

Se videoen nedenfor og forstå udfordringen i nye meget tætte huse.

BR18 - hvad er kravet og hvilke løsninger findes?

I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med mekanisk udsugning i forbindelse med kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader eller emhætte i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav. Såfremt producenten ikke har opgivet en påkrævet luftmængde til at opnå en emopfangsevne på 75 % vil nedenstående luftmængder normalt opfylde kravet om tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen.

For emhætter monteret vandret i en afstand over kogepladerne på højst 60 cm vil 60 l/s normalt være tilstrækkeligt til at opfylde kravet. Afstanden over kogepladerne måles i forkanten af emhætten. Værdien forudsætter, at emhætten sidder centralt placeret over kogepladerne og højst hælder 15° i forhold til vandret.

Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer eller lignende kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten. I det omfang erstatningsluft ikke tilføres ved brug af et mekanisk anlæg henvises til nærværende vejlednings kapitel 1.1 for vejledning i brugen af ventilationsåbninger direkte til det fri. 

Hvilke andre løsninger findes?

Vi forholder os til de løsninger, som vi har hørt om på markedet, og giver dem +/- ud fra de input, vi har modtaget.

Det er ikke løsninger som AirTjek har valgt at tilbyde.

Trigger / signalmodul modul

+ Signal til ventilationsanlæg

+ Luftskifte øges

 

- Undertryk opbygges

- Risiko for tilisning af veksler

Pressostat

 

+ Undertryk registreres

+ Signal til ventilationsanlæg

+ Luftskifte øges

- Undertryk opbygges

- Risiko for tilisning af veksler

Åbne et vindue

 

Automatisk åbning af vindue

+ Minimalt undertryk

- Erstatningsluft i udeluft temperatur

- Trækgener

- Ikke optimalt emhætteflow 

Vægventil

 

Automatisk styret

 

+ Minimalt undertryk

- Erstatningsluft i udeluft temperatur

- Trækgener

- Ikke optimalt emhætteflow 

bottom of page