AirTjek har valgt tyske berbel

berbel har udviklet det patenterede berbel princip.

Utrolig enkelt funktion, virkningsfuld effekt. Permanent højeste effekt ved fedtabsorbering uden at sugekraften forringes, yderst støjsvag drift, nem rengøring og bedste forarbejdning med patenteret teknik, filtrering uden filter – det kan kun de støjsvage berbel emfang.

 

Hvilke fordele du kan nyde med berbel emfang i hverdagen, kan du læse her:

Stille og

energibesparende

Ydelsesstærkt og yderst stille emfang – helt uden de traditionelle fedtfiltre.

Her er der plads til stille samtaler med dine gæster eller til at se fjernsyn under madlavning.

 

Ingen fedtaflejringer på møbler og køkkengrej. berbel princippet anvender ingen forstyrrende fedtfiltre, der tilstoppes med tiden og således reducerer ydelsen.

Således opnår berbel emfang også i mange år en vedvarende høj fedtabsorbering.

shhh.jpg

Et perfekt sug

også i nye tætte huse

Nye huse er 100% tætte, hvilket giver emhætten meget svære betingelser.

AirTjek har sammen med berbel og Nilan udviklet en unik løsning som får emhætten til at arbejde sammen med ventilationsanlægget i stedet for at modarbejde det. Når emhætten tændes sendes et signal til ventilationsanlægget som skifter til et specielt indlæst program, hvor en mængde tilskudsluft tilføres. Dette er ikke tilstrækkeligt til at undgå et undertryk i huset. Derfor har AirTjek sammen med berbel udviklet et specielt hybridfilter, som fungerer som en ventil mod undertryk. Filteret vejer 5 kg og inderholder 4 kg aktivt kul. I stedet for at der dannes undertryk i huset føres en lille mængde luft gennem dette og retur ind i køkkenet. Denne luft er gennem det aktive kul renset med op til 97% for mados.

Resultatet er:

  • Madosen suges som det ses på videoen direkte ind i sugespalten og filtreres

  • Fedtet bliver i emhætten og lugten føres ud af huset

  • Der bliver ikke opbygget et voldsomt undertryk i huset

Løsningerne tilbydes som:

  • Vægemfang

  • Emfang indbygget i et overskab

  • Bordemfang

 

Emhætterne kan ses nedenfor ved at klikke på billederne.

Emhætterne er testet efter EN61519 og har en emopfangsevne på >90%. Minimum den luftmængde som kræves for at opfylde emfangsevnen på 75%, som er kravet ifølge bygningsreglementet føres ud af huset.  

Løsningen er derfor godkendt i nye huse bygget efter BR18.

Se videoen nedenfor og forstå udfordringen i nye meget tætte huse.

BR18 - hvad er kravet og hvilke løsninger findes?

I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med mekanisk udsugning i forbindelse med kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader eller emhætte i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav. Såfremt producenten ikke har opgivet en påkrævet luftmængde til at opnå en emopfangsevne på 75 % vil nedenstående luftmængder normalt opfylde kravet om tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen.

For emhætter monteret vandret i en afstand over kogepladerne på højst 60 cm vil 60 l/s normalt være tilstrækkeligt til at opfylde kravet. Afstanden over kogepladerne måles i forkanten af emhætten. Værdien forudsætter, at emhætten sidder centralt placeret over kogepladerne og højst hælder 15° i forhold til vandret.

Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer eller lignende kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten. I det omfang erstatningsluft ikke tilføres ved brug af et mekanisk anlæg henvises til nærværende vejlednings kapitel 1.1 for vejledning i brugen af ventilationsåbninger direkte til det fri. 

Hvilke andre løsninger findes?

Vi forholder os til de løsninger, som vi har hørt om på markedet, og giver dem +/- ud fra de input, vi har modtaget.

Det er ikke løsninger som AirTjek har valgt at tilbyde.

Trigger / signalmodul modul

+ Signal til ventilationsanlæg

+ Luftskifte øges

 

- Undertryk opbygges

- Risiko for tilisning af veksler

Pressostat

 

+ Undertryk registreres

+ Signal til ventilationsanlæg

+ Luftskifte øges

- Undertryk opbygges

- Risiko for tilisning af veksler

Åbne et vindue

 

Automatisk åbning af vindue

+ Minimalt undertryk

- Erstatningsluft i udeluft temperatur

- Trækgener

- Ikke optimalt emhætteflow 

Vægventil

 

Automatisk styret

 

+ Minimalt undertryk

- Erstatningsluft i udeluft temperatur

- Trækgener

- Ikke optimalt emhætteflow 

Detaljeret information

Trigger / signalmodul


Ideen med at anvende et trigger modul er at emfanget sender signal til ventilationsanlægget når den bruges.


Anlægget skal så køre op i hastighed med kun indblæsningen, og tanken er så at den forøgede luftmængde på indblæsningsluften udligner den manglende luft til emfanget.
Normalt vil der efter kort brug af emfanget skabes et undertryk der vil kræve at f.eks et vindue i køkkenet skal åbnes så undertrykket forsvinder og emfanget kan få sin nødvendige luft og dermed kan fungere optimalt. (Det med at åbne vinduet er ikke tilladt som mulighed i nybyg BR 1/7-2019)


Problemet med at forvente ventilationsanlægget kan levere den manglende luftmængde er for det første at den forøgede luftmængde ikke kan udligne den luftmængde emfanget har behov for at suge.

Hvis vi forstiller os at emfanget kan suge ca. 600m3/time vil det betyde at vi skal kan opnå tilsvarende i "overtryk" fra indblæsningen ...!

Anlægget kan på maks drift give ca. 300-340m3/time .. (Tager her udgangspunkt i alm. størrelse anlæg ved huse på omkring 200m2)
Hvis anlægget skal opfylde BR skal det ca. levere 216m3/h(2xbad à54m3/h + bryggers 36m3 + køkken 72m3/h eller min.200 m2 x 0,3l/s x 3,6 = 216m3/h) .. dog skal der siges vi typisk indstiller anlægget til en daglig drift på omkring 170-180m3/time og om vinteren i frostperioder vil anlægget for det meste køre minimum drift (trin 1/90-100m3/time) pga. anlægget automatisk kører op og ned alt efter fugtigheden i udsugningsluften.

Når der tages bad går anlægget op i maks drift (trin 4/300-340m3/time) Det vil sige at der i flg. trin vil være mulighed for at give flg. tilskud på indblæsningen...

1/ ca. 200m3/t (når fugt<40%)
2/ ca. 120m3/t (daglig drift>40%)
3/ ca. 85m3/t ("BR krav")
4/ ca. 0m3/t (under bad)

Derudover opstår der problemet med at anlægget i kolde perioder vil gå i driftsstop på indblæsningsmotoren, da afkastluften vil blive afkølet markant mere, da der vil være stor forskel på den luftmængde der suges ud og den der blæses ind, hvilket gør at indblæsningsluften bliver meget koldere end normalt og altså slukker for at afise veksleren i anlægget da den tilises .. dette sker også uden trigger modul tilsluttet, men med den tilsluttet vil det ske meget hurtigt, og med risiko for frostskader i veksleren, der herefter vil nedsætte genvindingen på varmen og give koldere indblæsning. (Af denne grund fraskriver AirTjek sig ansvaret vedr. skader på anlægget som følge heraf, da AirTjek har udskiftet flere veksler i anlæg med tilsluttet trigger modul) Dermed er vores vurdering at den ønskede effekt helt udebliver når anlægget er i drifttrin 1(vinter) og dermed vil tilskuddet blive det oplyste på trin 2,3 og 4 ..!!
Altså minimalt ii forhold til det sug emfanget typisk har brug for.
Pressostat


Vi vurderer løsningen med en monteret pressostat som værende identisk med et triggermodul. Signalet sendes dog først til ventilationsanlægget når pressostaten registrerer undertrykket. Trigger modulet sender signalet til ventilationsanlægget når emhætten tændes og slukkes. Læs derfor venligst info under Trigger modul fanen.