top of page

AirTjek har valgt tyske berbel

berbel har udviklet det patenterede berbel princip.

Utrolig enkelt funktion, virkningsfuld effekt. Permanent højeste effekt ved fedtabsorbering uden at sugekraften forringes, yderst støjsvag drift, nem rengøring og bedste forarbejdning med patenteret teknik, filtrering uden filter – det kan kun de støjsvage berbel emfang.

 

Hvilke fordele du kan nyde med berbel emfang i hverdagen, kan du læse her:

Stille og

energibesparende

Ydelsesstærkt og yderst stille emfang – helt uden de traditionelle fedtfiltre.

Her er der plads til stille samtaler med dine gæster eller til at se fjernsyn under madlavning.

 

Ingen fedtaflejringer på møbler og køkkengrej. berbel princippet anvender ingen forstyrrende fedtfiltre, der tilstoppes med tiden og således reducerer ydelsen.

Således opnår berbel emfang også i mange år en vedvarende høj fedtabsorbering.

shhh.jpg

Et perfekt sug

også i nye tætte huse

Nye huse er 100% tætte, hvilket giver emhætten meget svære betingelser.

AirTjek har sammen med berbel og Nilan udviklet en unik løsning som får emhætten til at arbejde sammen med ventilationsanlægget i stedet for at modarbejde det. Når emhætten tændes sendes et signal til ventilationsanlægget som skifter til et specielt indlæst program, hvor en mængde tilskudsluft tilføres. Dette er ikke tilstrækkeligt til at undgå et undertryk i huset. Derfor har AirTjek sammen med berbel udviklet et specielt hybridfilter, som fungerer som en ventil mod undertryk. Filteret vejer 5 kg og inderholder 4 kg aktivt kul. I stedet for at der dannes undertryk i huset føres en lille mængde luft gennem dette og retur ind i køkkenet. Denne luft er gennem det aktive kul renset med op til 97% for mados.

Resultatet er:

 • Madosen suges som det ses på videoen direkte ind i sugespalten og filtreres

 • Fedtet bliver i emhætten og lugten føres ud af huset

 • Der bliver ikke opbygget et voldsomt undertryk i huset

Løsningerne tilbydes som:

 • Vægemfang

 • Emfang indbygget i et overskab

 • Bordemfang

 

Emhætterne kan ses nedenfor ved at klikke på billederne.

Emhætterne er testet efter EN61519 og har en emopfangsevne på >90%. Minimum den luftmængde som kræves for at opfylde emfangsevnen på 75%, som er kravet ifølge bygningsreglementet føres ud af huset.  

Løsningen er derfor godkendt i nye huse bygget efter BR18.

Se videoen nedenfor og forstå udfordringen i nye meget tætte huse.

BR18 - hvad er kravet og hvilke løsninger findes?

I køkkener er der krav om, at der skal være emhætte med mekanisk udsugning i forbindelse med kogepladerne og afkast til det fri. Dette krav vil altid være gældende, når der etableres kogeplader eller emhætte i en bolig. Emhætter med recirkulation vil normalt ikke opfylde dette krav. Såfremt producenten ikke har opgivet en påkrævet luftmængde til at opnå en emopfangsevne på 75 % vil nedenstående luftmængder normalt opfylde kravet om tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavningen.

For emhætter monteret vandret i en afstand over kogepladerne på højst 60 cm vil 60 l/s normalt være tilstrækkeligt til at opfylde kravet. Afstanden over kogepladerne måles i forkanten af emhætten. Værdien forudsætter, at emhætten sidder centralt placeret over kogepladerne og højst hælder 15° i forhold til vandret.

Der skal altid sikres erstatningsluft når emhætten er i drift. Manuel åbning af vinduer eller lignende kan ikke være en forudsætning for opfyldelse af kravene til emhætten. I det omfang erstatningsluft ikke tilføres ved brug af et mekanisk anlæg henvises til nærværende vejlednings kapitel 1.1 for vejledning i brugen af ventilationsåbninger direkte til det fri. 

Hvilke andre løsninger findes?

Vi forholder os til de løsninger, som vi har hørt om på markedet, og giver dem +/- ud fra de input, vi har modtaget.

Det er ikke løsninger som AirTjek har valgt at tilbyde.

Trigger / signalmodul modul

+ Signal til ventilationsanlæg

+ Luftskifte øges

 

- Undertryk opbygges

- Risiko for tilisning af veksler

Pressostat

 

+ Undertryk registreres

+ Signal til ventilationsanlæg

+ Luftskifte øges

- Undertryk opbygges

- Risiko for tilisning af veksler

Åbne et vindue

 

Automatisk åbning af vindue

+ Minimalt undertryk

- Erstatningsluft i udeluft temperatur

- Trækgener

- Ikke optimalt emhætteflow 

Vægventil

 

Automatisk styret

 

+ Minimalt undertryk

- Erstatningsluft i udeluft temperatur

- Trækgener

- Ikke optimalt emhætteflow 

 • Luftfugtigheden i boligen er for lav om vinteren, er det ventilationsanlæggets skyld?"
  Når der om vinteren er frosttemperaturer i længere perioder og specielt når det også er frost om dagen, vil ventilationen af boligen kunne medføre at luftfugtigheden kommer helt ned på 20%. Det kan give problemer med sprækker i f.eks. træmøbler, trægulve og vægge samt medføre at støv hvirvles lettere op til gene for de personer, der opholder sig i boligen. Det er sådan set ikke ventilationsanlæggets skyld, det overholder bare kravet fra bygningsreglementet om minimal udskiftning af luften i boligen. Det vil også ske ved naturlig ventilation, hvis kravet i Bygningsreglementet overholdes. Hvordan kan jeg undgå det? Alle Nilan ventilationsaggregater har en intelligent fugtstyring, der kan indstilles til at reducere ventilationen i de korte perioder på året, hvor lav luftfugtighed i boligen kan ske, så det undgås og der ikke sker skader i boligen.
 • Hvad er optimalt niveau for luftfugtighed i boligen?
  Videnskaben anbefaler at luftfugtigheden i boligen skal ligge mellem 30% og 60%, da det giver de dårligste betingelser for f.eks. bakterier og for virussmitte.
 • Hvad er den anbefalede luftfugtighed i boliger?
  For private hjemgælder, at den relative luftfugtighed skal ligge mellem 40 og 60 %. Så får du det hverken for fugtigt eller for tørt. Du udsætter dit immunforsvar og dermed dit helbred for fare, hvis luftfugtigheden ikke holdes inden for dette niveau. Mange tror fejlagtigt, at hvis der er problemer med indeklimaet, er det fordi luften er for fugtig og der er fare for skimmelsvamp og mug. Det er langtfra tilfældet for de fleste, da luftfugtigheden i halvdelen af årets timer er for lavt - og det er i virkeligheden herfra, at de fleste indeklimagener stammer.
 • Hvordan kan jeg forhindre tør luft?
  Mange giver desværre utilstrækkelige råd til, hvordan du kan øge luftfugtigheden. Du kan fx støde på råd som: Få levende planter i rummet Regelmæssig udluftning med gennemtræk Alle disse tiltag vil rigtigt nok øge luftfugtigheden en lille smule, men de vil have en yderst begrænset effekt. Her kommer forklaringen: Planter afgiver vand til luften, men selvom du omdannede dit hjem til en blomsterpark ville du ikke opnå tilstrækkelig effekt i forhold til indeklimaet. Typisk vil du også støde på rådet om at lufte ofte ud i boligen. Det vil ganske rigtigt også gavne i forhold til at få luften skiftet ud og forbedre luften i forhold til forurening osv. Det har dog også den naturlige effekt, at hvis luftfugtigheden udenfor er for lav (hvilket den er halvdelen af kalenderåret) så vil luftfugtigheden indenfor også blive for lav.
 • Sådan får du styr på fugten og indeklimaet
  Du kan til enhver tid holde øje med om du har det for tørt eller fugtigt ved at sætte et hygrometer op i de pågældende rum. På den måde kan du sikre dig at luftens relative fugtighed ligger mellem 40-60 % RH. Så undgår du gener og belaster ikke dit indeklima. Luftfugtigheden vil øges en smule, når du for eksempel: Lader en elkoger koge og dampe vand Eller lader døren til resten af huset stå åben til badeværelset, når du bader Eller ikke lægger låg på gryden, når du laver mad Eller tørrer tøjet indendørs
 • Værd at vide om indeklima og luftfugtighed:
  Luften er for tør i over halvdelen af årets timer. Fugt og skimmelsvamp vil først opstå, når luftfugtigheden i et rum kommer op over 80 %. Vores anbefaling er at holde luftfugtigheden mellem 40 og 60 %. Når luften har det rette fugtniveau, reduceres vira med 80 %. Det er derfor den tørre vinterluft indendøre, som er skyld i mange influenzaer.
 • Står mit ventilationsanlæg korrekt?
  VIGTIGT: Denne vejledning gælder kun for anlæg installeret og indreguleret af AirTjek AirTjek anvender Nilan anlæg og her følger en vejledning til hvor du kan sikre at dit anlæg står korrekt. Gå ind i fugt menuen Hvis der i fugt menuen står flg. …. Vent.lav : Anbefalet set punkt: 1 (Her indstilles til trin 1, hvis der ønskes at anlægget skal forsøge at opretholde en fugtprocent på over 40-45%) Lav fugtig.niveau: Anbefalet set punkt: 40-45% (Her vælges ved hvilken % fugtighed der ønskes anlægget skal køre under trin 2 (målt ved udsugningsstudsen i anlægget) Vent.høj fugtighed: Anbefalet set punkt: 4 (Evt. kan der vælges at stille Vent.høj fugtighed i menuen til at køre på trin 3 for at begrænse fugtudsugningen ved bad og dermed ”beholde noget af fugten i boligen, hvis man så samtidigt begrænser tiden anlægget kører Høj drift til f.eks. 15 eller 30 min.) For at få bedst effekt skal døren stå åben til baderummet mens der tages bad. VIGTIGT: Det er med risiko for at fugten der bliver i rummet kan udrette skade, så derfor er det ikke noget vi kan anbefale som en generel løsning. Kan være en mulig løsning i huse hvor der kæmpes med meget lav fugt nogle måneder om vinteren. Skal ændres til 4 når fugtigheden igen stiger i huset i løbet af perioden marts - april måned. Max tid høj fugt: Anbefalet set punkt: Off (eller op til max. 60 min) Denne kan som nævnt ovenfor stilles til 15 eller 30 min og kombineres med Vent.høj fugtighed trin 3 Hvis anlægget er indstillet indenfor disse værdier er det korrekt indstillet og så kan anlægget ikke køre med mindre drift ved lav fugtighed.
 • Hvad hvis jeg har allergi?
  De fleste mennesker med allergi oplever betydelige forbedringer efter at have installeret et ventilationsanlæg fra Nilan, fordi indeklimaet forbedres. På alle ventilationsanlæg er det muligt at tilkøbe et pollenfilter, der fjerner pollen fra udeluften, så man påvirkes mindst muligt, når man opholder sig i boligen.
 • Sommer- og vinterindstilling
  I indstillingen ”Temperatur” indtastes det set punkt, hvor man ønsker udeluften skal bypasse varmeveksleren. Når anlægget måler, at indetemperaturen er højere end setpunktet åbnes bypassspjældet. I fyringssæsonen hvor boligens varmesystem er i drift, indstilles temperaturen til 28 grader (vinterdrift) og i måneder uden opvarmning indstilles temperaturen til 21 (sommerdrift). Dette gøres for at kontribuere så lidt som muligt til overophedning af huset om sommeren, og holde så meget som muligt på den tilførte varme om vinteren.
 • Hvordan fungerer et ventilationsanlæg med varmegenvinding?
  Et ventilationsaggregat med varmegenvinding suger den varme, fugtige og forurenede luft ud af boligen fra køkken, badeværelse og bryggers. Den friske udeluft blæses ind i opholdsrum som stue, værelse og kontor. Den kølige udeluft opvarmes i varmeveksleren af den varme udsugningsluft, og genanvender dermed energien i udsugningsluften.
 • Hvad er passiv varmegenvinding?
  Passiv varmegenvinding foregår via en højeffektiv modstrømsveksler (varmeveksler), hvor den varme udsugningsluft blæses ind i den ene side af veksleren og den kolde udeluft blæses ind i den anden side af veksleren. Når de to luftstrømme mødes inden i veksleren, overføres varmen fra udsugningsluften til den friske udeluft, der blæses ind i boligen.
 • Hvad er aktiv varmegenvinding?
  Aktiv varmegenvinding foregår via en varmepumpe, der trækker energien ud af den varme udsugningsluft via en fordamperflade, og overfører energien til den kolde udeluft via en kondensatorflade. Varmegenvindingen angives ikke i % som ved passiv varmegenvinding, men som en COP. COP´en angiver, hvor meget energi i kW man får ud i forhold til den energi i kW man anvender i driften. Dvs. at hvis man har en COP på 4 så betyder det, at for hver 1 kW strøm varmepumpen anvender, får man 4 kW energi ud som varme. Varmegenvindingen i en varmepumpe kommer derfor ofte over 100%. Varmepumpen har en reversibel kølekreds, hvilket betyder at den kan opvarme udeluften om vinteren og køle udeluften om sommeren.
 • Hvor meget larmer et ventilationsaggregat?
  Der er forskel på støjen fra et ventilationsaggregat om det er med passiv eller aktiv varmegenvinding. Generelt er støjen fra ventilationsaggregaterne med passiv varmegenvinding meget lav ofte lydløs. Ventilationsaggregater med indbygget varmepumpe støjer mere, men typisk ikke mere end et almindeligt køle/fryseskab.
 • Hvor meget fylder en ventilationsanlæg?
  Nilan tilbyder forskellige størrelser ventilationsaggregater med stutsplaceringer til kanaler i toppen eller siden. Topaggregaterne installeres typisk i et højskab, hvor aggregater med stutsplaceringer i siden typisk installeres i et uudnyttet luftrum.
 • Hvorfor skal jeg ventilere min bolig?
  Det skal du for at opnå et godt og sundt indeklima, der beskytter personer mod sygdomme samt bygningen mod råd og skimmel. Der sker en konstant forurening af luften i boligen af forskellige kilder som f.eks. afdunstning fra møbler, tæpper, maling på væggene og elektriske apparater. Derudover er en af de store årsager til hjertekarsygdomme, partikler fra stearinlys samt madlavning (stegning og bagning) vigtige at ventilere ud samt kemisk afdunstning fra rengøring. En anden forureningskilde er fugt. For høj luftfugtighed om vinteren skal skade både personer og bygningen. Kommer luftfugtigheden over 60% giver indeklimaet gode levebetingelser for husstøvmider og kommer luftfugtigheden over 75% er der risiko for dannelse af skimmelsvamp og råd i bygningsdele. Det er derfor vigtigt, at boligen ventileres ordentligt.
 • Mit hus bliver for varmt om sommeren
  I de huse der har et stort vinduesparti mod syd eller er dårligt isoleret, oplever man ofte store temperaturstigninger i boligen, når solen skinner, allerede fra det tidlige forår til langt hen på efteråret. Om sommeren kan det være ganske uudholdeligt og dermed et stort problem for husejeren.
 • Ventilationsaggregatet opvarmer boligen om sommeren.
  Ventilationsaggregatet får ofte skyld for at være årsagen til at boligen bliver varm om sommeren. Men realiteten er at et almindeligt ventilationsaggregat ikke bidrager væsentligt til opvarmning af boligen om sommeren. Selvom det ikke har 100% bypass, og blæser luft ind med samme varme temperatur som udenfor, har det ikke den store effekt på opvarmning af boligen, på grund af det lave luftskifte på ½ gang i timen.
 • Kan jeg køle mit hus med ventilationen?
  Vi får ofte spørgsmålet om ventilationen kan køle boligen om sommeren, men det kan det reelt ikke. Luftskiftet i en almindelig bolig er på ½ gang i timen og vil man opnå en effektiv køling, skal luftskiftet helt op på 7-10 gange i timen, hvilket ikke er muligt for et boligventilationsaggregat. Hvilke muligheder har man så? Nilan sælger ventilationsaggregater med indbygget ventilationsvarmepumpe, hvis primære formål at opvarme boligen om vinteren. Den reversible varmepumpe kan køle indblæsningsluften om sommeren med op til 10 °C, men med begrænset køleeffekt på grund af det lave luftskifte. Ved køling af udeluften trækkes fugt ud af indblæsningsluften, så i stedet for en indetemperatur på f.eks. 28 °C og en luftfugtighed på 80%, opnår man måske en indetemperatur på 25 °C med en luftfugtighed på 60%. Den lavere luftfugtighed gør det lettere at udholde varmen, derfor kalder vi det for komfort køl. Hvad er den optimale løsning? Den mest optimale løsning til at holde varme ude af boligen er udvendig afskærmning, i form at gardiner eller lameller. Et vindue med energiglas afgiver ca. 600W varme pr. m2 uden solafskærmning. Så kan man selv beregne, hvor stor varmebelastning man har i sit hus. Med solafskærmning får man ca. 90 W varme pr. m2 ind i boligen, hvilket er en stor reduktion med et meget lille energiforbrug. Når man vælger udvendig afskærmning, anbefaler vi at styringen af afskærmningen tager højde for udetemperatur og indetemperatur, så den kun afskærmer for solen, når det bliver for varmt inde i boligen, og ikke afskærmer i de perioder, hvor man gerne vil have varmebidraget fra solen til opvarmning af boligen.
 • Hvorfor blæser mit ventilationsaggregat kold luft ind?
  Meget lave udetemperaturer giver risiko for dannelse af is i modstrømsveksleren (varmeveksleren). Dette er naturligt i et ventilationsanlæg med høj varmegenvinding. Isdannelsen opstår, når den kolde friskluft og den fugtige udsugningsluft mødes i modstrømsveksleren. Her vil fugten sætte sig som is i veksleren, og med tiden vil der dannes mere og mere is. Isdannelsen skal jævnligt fjernes, hvilket styres af ventilationsaggregatets integrerede styring. Under afrimningen kan der forekomme en noget lavere indblæsningstemperatur end under normal brug af aggregatet. Kort fortalt leder man den friske luft uden om modstrømsveksleren ved at åbne for bypass spjældet. Herved udnyttes den varme udsugningsluft til at afrime modstrømsveksleren. I ekstreme tilfælde kan der være risiko for at modstrømsveksleren ikke opnår en tilfredsstillende afrimning, og der stille og roligt dannes så meget is, at modstrømsveksleren lukker helt til. Dette sker meget sjældent og opstår typisk, fordi der er noget andet galt f.eks. forkert montage af ventilationssystemet er for dårlig isolering af kanalerne. Hvis det sker at modstrømsveksleren fryser helt til, kan den tages ud af ventilationsaggregatet og skyldes igennem med varmt vand under bruseren. Ønsker man helt at undgå tilisning af modstrømsveksleren, anbefales det at montere et frostsikrings-forvarmeflade. Det er en varmeflade, der sikrer at den udeluft, der tilføres ventilationsaggregatet, ikke kommer under 0 °C, og der dermed ikke dannes is. Dette er samtidig en økonomisk god løsning, se nærmere forklaring i ventilationsaggregatets datablad, der kan hentes under menupunktet Downloads.
 • Hvor meget strøm bruger et ventilationsanlæg?
  Strømforbruget afhænger meget af, hvilket ventilationsaggregat du vælger, samt hvordan det bliver brugt. Strømforbruget varierer fra 300 til 2.000 kWh om året. Man kan se et vejledende strømforbrug i databladet over de enkelte ventilationsaggregater under ecodesign data.
 • Hvor lang levetid har et ventilationsanlæg fra Nilan?
  Nilan ventilationsanlæg har typisk en levetid på mere end 20 år.
 • Hvordan vedligeholder jeg mit anlæg?
  Det er vigtigt, at dit ventilationsanlæg vedligeholdes således, at det kører optimalt i mange år. Man kan sammenligne det med, at hvis du ikke vedligeholder din bil, så vil den gå i stykker på et tidspunkt. Det vigtigste er at skifte filtrene, når de bliver beskidte, hvilket typisk er 4 gange om året. Derudover skal anlægget gennemgås ca. 1 gang om året. Anbefalet jævnlig inspektion Det er vigtigt at kondensafløb og afløbsbakke efterses jævnligt. I løbet af sommeren er det begrænset hvor meget kondensvand der udskilles. Det er derfor vigtigt, når efteråret begynder, at åbne ind til afløbsbakken og kontrollere for skidt, og rengøre bakken hvis nødvendigt. Efterfølgende hældes vand i bakken, ca. 3 liter, som skal forsvinde. Dette gøres for at tjekke at afløb og vandlåsen ikke er tilstoppet. Om vinteren, i tøvejrs perioder efter frost, opfordres der til at inspicere og kontrollere for vand ved anlægget. Hvis afløbet er stoppet og vandet derfor ikke har kunnet løbe væk, vil det ved frost fryse til is i anlægget. Der vil være risiko for at der kan komme vand ud af anlægget når det bliver tøvejr. Om vinteren, kan der i perioder med snevejr komme fygesne ind i anlægget. Det er vigtigt at få fjernet sneen da den blokerer for luftflowet. Sneen vil, når det bliver varmere smelte og der vil komme vand i anlægget hvor det ikke skal være.
 • Hvor køber jeg filtre?
  Du kan købe filtre direkte hos AirTjek. Oplys venligst aggregat, model og cirka alder, så kan de lettere finde det rigtigt filter til dig.
 • Hvilken slags filter skal jeg købe?
  Filtrets primære funktion er at beskytte ventilationsaggregatet. Til det vil det være udmærket at købe de samme filtre som aggregatet bliver leveret med, som er ISO Coarse > 90% (tidligere kaldet G4 filter). Er der allergikere i boligen, kan vi anbefale at købe et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (tidligere kaldet et F7 filter). Det filtrerer udeluften for de fleste pollen. Pollenfiltret har et meget større filterareal og skal derfor ikke skiftes så ofte som et almindeligt standardfilter.
 • Kan jeg selv lave serviceeftersyn på mit ventilationsaggregat?
  På et ventilationsaggregat med passiv varmegenvinding, kan man godt selv lave serviceeftersyn og skifte filtre. Dog kræves det en fagmand, hvis man vil kontrollere indreguleringen af hele systemet. Du kan bestille et service på AirTjeks hjemmeside.
 • Hvornår skal mit anlæg indreguleres?
  Når anlægget er færdigmonteret med kanaler og ventiler, skal det indreguleres, så det kører med de rigtige luftmængder for de enkelte rum. Hvis man kommer til at stille på ventilerne, bør man få hele systemet indreguleret igen, da det ellers ikke kører efter hensigten. Forkert indstillede ventiler og ventilationsaggregat kan give øget energiforbrug og dårligere indeklima.
 • Hvorfor kommer der skidt omkring ventilerne i loftet?
  Det skidt der kan sætte sig omkring ventilerne komme ikke fra ventilationsaggregatet. Der sker en turbulens omkring ventilerne når luften blæses ind eller ud. Den turbulens hvirvler støv, som er i rummet, rundt så det sætter sig på loftet omkring ventilerne. Når man rengør området omkring ventilerne og selve ventilerne, er det vigtigt, at man ikke stille på dem, da det vil kunne ødelægge indreguleringen af hele systemet.
 • Filterskift Nilan Comfort 300LR
 • Filterskift Nilan Comform CT150 & CT200
 • Hvordan tilsluttes Nilan Gateway
  Se video nedenfor Gateway vil ikke forbinde?? Ventilationsanlægget skal have en kablet forbindelse til din router via gateway som er placeret ved anlægget på loftet. Du skal sikre at stikket er sat korrekt i din gateway og har forbindelse til din router. Undersøg venligst nedenstående: Har du kontrolleret at LAN kabel er sat i gateway som sidder på ventilationsanlægget? Er der strøm på gateway? Går der er kabel fra gateway til ventilationsanlægget? Lyser Online diode på gateway konstant grønt? Er den anden ende af LAN kabel sat i din router og blinker kontrollamperne i indgangen? ​ Hvis du kan svare 5x ja, så skal dit gateway nr gerne vises øverst i Nilan app’en når du registrerer dig som bruger. Du skal så i app’en installere som en kablet forbindelse og ID er lig med dit Gatewaynr
bottom of page