top of page
Mænd med lommeregner

Økonomi, ERP og HR-chef

montører: Projects

Er det DIG vi søger?

offentligjort 07-10-2021

Økonomi, ERP og HR Chef

AirTjek skaber velvære og sundhed i fremtidens boliger med et godt indeklima ved brug af højteknologiske løsninger.

 

Bag denne mission lever et succesfuldt dansk ventilationsfirma. AirTjek har fokus på det gode indeklima i nybyggede huse og sikrer dette med de bedste produkter og løsninger på markedet. Med et minimalt vedligehold og et meget lavt energiforbrug reguleres luftskiftet efter bygningsreglementets strenge krav i nye huse. Dette sikres gennem et intelligent styret luftskifte som automatisk reguleres når luftfugtigheden i huset stiger under bad og madlavning eller falder i årets kolde måneder.

 

Det primære marked er Danmark hvor virksomheden har fokus på privathus segmentet gennem nogle af de største og ledende typehusfirmaer. Kursen er sat mod at fortætte opbyggelsen af nye kunder indenfor B2B byggeri samt større lejligheds projekter.

 

Virksomhedens salg og markedsføring er baseret på kundekendskab og gode relationer suppleret med et fysisk showroom i Odder. I dag har virksomheden 35 ansatte og flere er på vej til at blive en del af holdet. Virksomheden flytter til april 2022 til et helt nyt domicil tæt på motorvejen ved Horsens.

 

For at styrke virksomhedens økonomistyring og afrapportering samt udvikle HR værktøjer og drifte disse sammen med at have det overordnede ERP-ansvar søges nu en Økonomi, ERP og HR Chef.

 

Stillingen

Kunne du tænke dig at arbejde sammen med nogle af de største aktører i Danmark indenfor realisering af ventilationsløsninger og være ansvarlig for virksomhedens økonomistyring.

 

Har du lysten og et stort drive til at være ansvarlig for den daglige ledelse og udvikling af økonomifunktionen. Du påtager dig ansvaret for rapportering, budgettering og økonomiopfølgning samtidig med, at du sikrer den økonomiske sparring med organisationen for vores videre udvikling.

 

Sammen med økonomifunktionen får du det overordnede ansvar for HR-funktionen i virksomheden. Virksomheden oplever en god vækst og der ansættes løbende nye medarbejdere. Der er brug for mere fokus på HR arbejdet og for den rette ligger der en masse spændende opgaver.

 

Virksomheden står overfor at indføre et nyt ERP-system. Det er essentielt at virksomheden hele tiden har fokus på digitalisering og optimering af forretningsgange. Du vil her blive en nøglespiller og blive kastet ind i implementeringen, hvorefter du overtager det overordnede ansvar for løsningen og den fortsatte udvikling af denne.

 

Du får personaleledelse, refererer direkte til direktøren, og indgår i ledergruppen i virksomheden.

 

Hovedopgaver

Stillingen har følgende hovedopgaver, med stor mulighed for personlig udvikling:

 • At være ansvarlig for den daglige ledelse og udvikling af administration-/økonomifunktion

 • Økonomirapportering med stillingtagen/analyse af årsagssammenhænge med det mål at initiere tiltag på forkant sammen med den øvrige ledelse og organisation.

 • Kommunikation af økonomi til ledelse og øvrig organisation.

 • Hands on bogholderi, finansbogholderi, debitorbogholderi, kreditorbogholderi Perioderegnskaber, rapportering af afvigelser

 • Økonomisk sparring for hele organisationen

 • Løn og refusioner

 • Momsangivelser

 • Forecast

 • Budgettering og budgetopfølgning

 • Likviditetsbudgetter og opfølgning herpå

 • Måneds-/, kvartals-/ og årsafslutning, materiale til revisor

 • Kontakt til revisor, bank, forsikring, SKAT og advokat

 • Rekruttering og teamudvikling

 • HR-jura, bemandings planlægning, sygefravær

 • Udarbejde HR strategi og implementere denne

 • Kommunikation internt i virksomheden, via hjemmeside og sociale medier

 • Ansvarlig for implementering af nyt ERP

 • Løbende procesanalyse som fører til optimeringer i ERP

 • ERP stamdata, opsætning og videreudvikling

 

Den ideelle kandidat

Vi søger en kandidat der:

 • Du kommer med 3-5 års erfaring fra en lignende stilling.

 • Du er meget analytisk anlagt og forstår meget komplicerede sammenhænge

 • Udviser et godt overblik og ser forretningsmæssige muligheder og udnytter dem

 • Er ærlig, direkte og har gennemslagskraft til at skabe forandring gennem din ledelse.

 • Er vant til tæt kundekontakt og er en tillidsfuld og ærlig leder, der opnår respekt via din faglighed og bidrager til vores sociale liv.

 • Er en proaktiv, systematisk og praktisk problemløser og baserer dine valg på fakta.

 • Er god til at spotte forbedringsområder og til at implementere forbedringer.

 • Har fokus på at skabe ekstra værdi


Vi tilbyder

Et selvstændigt og alsidigt job i et uformelt arbejdsmiljø i en virksomhed i vækst. Løn og ansættelsesvilkår der modsvarer dine kvalifikationer indeholdende pension og sundhedsforsikring.


Ansøgning og kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Jesper Aablad på telefon 2293 1112.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgninger behandles løbende og sendes pr. e-mail til jea@airtjek.dk

bottom of page