Lille service

Lille service

 

  • Eventuel fejlmeddelelse fra kunde vurderes
  • Vurdering om anlægget skal indreguleres igen (stillet på ventiler og andre indstillinger i anlægget)
  • Vurdering om kanaler skal renses
  • Kontrol af emhættens funktion og kort vejledning / anbefaling
  • Vurdering om yderligere service kræves, eventuelt skift af komponenter
  • (Eventuelt 500 kr rabat ved køb af yderligere service?)
  • Planlægning

    Tekniker besøg ½ time (dag angives, vi ringer ½ time før)

kr 495,00Pris